Veselý Kopec

Historie Hlinska

Toto malebné město ležící na Českomoravské vrchovině, v povodí řeky Chrudimky, na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů, vzniklo pravděpodobně dle písemného záznamu farního kostela až v roce 1349.

Podle pověsti založili město hrnčíři, odtud si nese své jméno Hlinsko. Hrnčířství sloužilo jako hlavní obživa obyvatelstva. Oblast byla bohatá na ložiska znamenitého jílu. Dalším zdrojem obživy bylo tkalcovství (výroba lnu).

Ježdíkův dům Ježdíkův dům

Město stálo na důležité obchodní cestě, která spojovala Chrudimsko s Moravou. Dle písemných zmínek zde v roce 1413 stála tvrz, která plnila funkci celnice. Na konci 16. století původní tvrz přestavěli, objekt věnovali tehdejším radním. Další úpravy proběhly na přelomu 17. a 18. století, tvrz se stala obyčejným domem, dnes je k nerozeznání od sousedních. Najdete ji v ulici U Tvrze.

V prostoru mezi bývalou tvrzí (dnešním domem) a kostelem se zachoval ojedinělý soubor roubených domků, zvaný Betlém. Od roku 1995 byl vyhlášen památkovou rezervací lidové architektury a je součástí Souboru lidových staveb Vysočina.

Město Hlinsko je spojeno s řadou osobností. V blízkosti Betlému stojí rodný domek akademického sochaře K. Lidického.V oblasti kulturně historické zde významně působili Karel Václav Adámek, hudební pedagog B. Voldán a kartograf J. Homolka.

Známý spisovatel Karel Václav Rais učil na zdejším gymnáziu v letech 1882 – 1887.

Díky dlouholetému vývoji se z města stalo průmyslové středisko s podniky na výrobu elektrospotřebičů, textilu, kožešnictví, mlékárenství, pivovarnictví a strojírenství.

Online Travel Solutions © Poděkování