Veselý Kopec

Městské muzeum a galerie

I ve zdejší poměrně kopcovité oblasti nezapomněli myslet na kulturu.Váží si svých rodáků, pořádají výstavy jejich děl, obnovují dávno zapomenuté zvyky.


K těmto příležitostem zde slouží budova Městského muzea a galerie. Objekt stojí kousek nad náměstím, přímo u silnice, která vás dovede do Ždírce nad Doubravou.

V současné době zde čeká na návštěvníka dvacet šest plastik od sochaře Karla Lidického, které doplňuje čtyřicet obrazů od místních malířů (Jana Záhejského, Karla Beneše. Miroslava Zycha, Miroslavy Zychové, Bohumíra Komínka, Jiřího Vaňka, Jiřího Zemana a dalších).

Nechybí díla Mistrů české krajiny Františka Kavána, Oldřicha Blažíčka, Gustava Macouna. Takto uspořádaná síň slouží návštěvníkům od roku 2004, kdy se podařilo sladit původní soubor Lidického plastik s tvorbou známých malířů Hlinecka.

Již tradičně zde každoročně probíhá akce s názvem „Výtvarné Hlinecko“, kde svou tvorbu prezentují čeští i zahraniční malíři.

Jste zváni do muzea, kde vás čeká prohlídka pamětní síně rodiny Adámků. Další výstavy přibližují veřejnosti dávné zvyky, hračky a sklo. Expozice prezentující řemesla připomíná návštěvníkům především rozvoj hrnčířství a tkalcovství, které ovládlo toto území díky pěstování lnu a vhodné jílovité hlíně. Na konci prohlídky odcházíte s představou o životě na Vysočině.

Kontakt

Adresa: Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: +420 469 311 267
E-mail: muzeum@hlinsko.cz

Otevírací doba

Muzeum- galerie
leden - červen a září - prosinec
Út – Pá9:00 – 12:0013:00 - 16:00
červenec - srpen
Út – Ne
9:00 – 12:0013:00 - 17:00

Vstupné

Muzeum Hlinsko
Dospělí20,- Kč
Děti do 15 let, studenti, vojsko, invalidé10,- Kč
K. Lidický : jednotné vstupné20,- Kč

Výstavy : stanoveno individuálně pro každou výstavu

Online Travel Solutions © Poděkování