Veselý Kopec

Svatojánské Lázně

Místo ležící 1,5 km od Hlinska proslulo již na začátku 17. století mohutným pramenem s léčivými účinky. I dnes pramen láká návštěvníky svým tajemným nádechem.

kaple sv. Jana kaple sv. Jana

Už v roce 1620 postavil přibližně 50 m nad pramenem Jan Machovský stavení. Umístil v něm dvě dřevěné kádě, které plnil ohřátou vodou z pramene a léčil lidi. Pověst o léčivých účincích vody na zdraví člověka se rychle roznesla do okolí. K pramenu začalo přijíždět hodně lidí, mezi nimi i tehdejší manželka držitele Rychmburského panství Františka Berková z Dubé a Lipého se svým doprovodem.

Není známo jestli se manželka držitele panství uzdravila, ale skutečností je, že právě ona dala podmět k vystavění kapličky sv. Jana Nepomuckého nad pramenem. Stojí tu dodnes. Kapli, která ukrývá za svými zdmi léčivý pramen, postavili v barokním slohu s půlkruhových závěrem kněžiště a s dřevěnou věžičkou. V roce 1645, necelý rok po smrti Františky Berkové byla vysvěcena.

Ještě v třicátých letech minulého století, přicházeli do Lázní skupiny výletníků, hrála se tu divadelní představení, byly pořádány koncerty a taneční zábavy v přírodě.

Každoročně 16. května na svátek Sv. Jana Nepomuckého probíhá v kapličce Mše svatá. Návštěvníci přicházejí po původní cestě zvané „Via Heraltisz“ od Studnice, Blatna, Hlinska či Hamrů a plní prostranství pod lípou kolem kapličky.

Online Travel Solutions © Poděkování