Objevte skryté poklady: Rumunsko památky vás uchvátí

Rumunsko Památky

Karpatské pohoří

Karpatské pohoří, táhnoucí se napříč Rumunskem, je mnohem víc než jen impozantní kulisa. Jsou to hory s duší, protknuté stezkami vedoucími k fascinujícím památkám a svědkům bohaté historie. Mezi zasněženými vrcholky a zelenými údolími se skrývají starobylé kláštery, jako je například Moldovița s nádhernými freskami, nebo Sucevița, považovaná za perlu moldavské architektury. Tyto kláštery, zapsané na seznamu UNESCO, vyprávějí příběhy o víře, umění a odolnosti.

Ale památky v Rumunsku, spjaté s Karpaty, nejsou jen církevního charakteru. Po stopách legendárního Vlada Tepeşe, který se stal inspirací pro postavu Drákuly, se můžete vydat na majestátní hrad Bran, tyčící se na skalnatém ostrohu. Ať už věříte na upíry, nebo ne, atmosféra hradu a krása okolní krajiny vás uchvátí.

Pro milovníky přírody jsou tu národní parky, jako například Retezat s ledovcovými jezery a panenskou přírodou, nebo Piatra Craiului s vápencovými útesy a vzrušujícími turistickými trasami. Karpatské hory v sobě snoubí krásu přírody s bohatstvím kulturního dědictví, a proto by návštěva Rumunska bez nich nebyla úplná.

Transylvánské Alpy

Transylvánské Alpy, také známé jako Jižní Karpaty, jsou pohoří táhnoucí se srdcem Rumunska a skrývající v sobě nespočet pokladů. Pro milovníky historie a architektury se zde otevírá svět plný středověkých hradů, opevněných kostelů a malebných vesniček. Mezi nejznámější památky patří majestátní hrad Bran, opředený legendami o Drákulovi, a nedaleký hrad Peleș, bývalé letní sídlo rumunských králů, pyšnící se pohádkovou architekturou.

Zapomenout nesmíme ani na opevněné kostely v Transylvánii, které jsou zapsány na seznamu UNESCO a svědčí o bohaté historii a kulturním dědictví. Tyto kostely, obehnané mohutnými hradbami, sloužily v minulosti jako útočiště před nájezdníky. Mezi nejzachovalejší patří kostely ve Viscri, Biertanu a Dârjiu.

Pro milovníky přírody Transylvánské Alpy nabízejí úchvatné scenérie s vysokými štíty, ledovcovými jezery a hustými lesy. Najdete zde nespočet turistických tras vedoucích k vodopádům, jeskyním a na vrcholky hor s dechberoucími výhledy.

Dunajská delta

Dunajská delta, nacházející se v Rumunsku, je skutečným přírodním klenotem a patří mezi nejzachovalejší delty v Evropě. Tato oblast, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, je domovem neuvěřitelné rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů. Pro milovníky přírody a památek v Rumunsku je Dunajská delta místem, které by si neměli nechat ujít.

rumunsko památky
Porovnání památek v Rumunsku
Památka Lokace Období Význam
Hrad Bran (Drákulov hrad) Brašov 14. století Středověká pevnost, spojovaná s legendou o Drákulovi
Kláštery v Moldavsku Severní Moldávie 15.-16. století Fresky s náboženskými výjevy, zapsané na seznamu UNESCO
Veselé hřbitovy Săpânța Săpânța 20. století Unikátní hřbitov s barevnými náhrobky a satirickými epitafy

V deltě se nachází hustá síť kanálů, jezer a ostrovů, které vytvářejí jedinečný ekosystém. Návštěvníci se mohou vydat na plavbu lodí po klidných vodách Dunaje a obdivovat krásu okolní přírody. Během plavby je možné spatřit rozmanité druhy ptáků, jako jsou pelikáni, volavky, kormoráni a mnoho dalších. Dunajská delta je také domovem mnoha druhů ryb, obojživelníků a plazů.

Pro ty, kteří se zajímají o historii a kulturu, nabízí Dunajská delta také několik zajímavých památek. Mezi ně patří například starobylé kláštery nacházející se na ostrovech v deltě. Tyto kláštery jsou důkazem bohaté historie a duchovního dědictví regionu. Návštěvníci se zde mohou seznámit s tradičním způsobem života mnichů a obdivovat krásu byzantské architektury.

Bukurešť - hlavní město

Bukurešť, metropole Rumunska, je pulzující město s bohatou historií a kulturou. Pro milovníky památek je Bukurešť skvělým výchozím bodem pro objevování fascinujících rumunských pamětihodností. Město se pyšní eklektickou směsicí architektonických stylů, od byzantských kostelů po secesní paláce.

Za návštěvu rozhodně stojí Parlamentní palác, impozantní stavba z dob komunismu, která je druhou největší administrativní budovou na světě po Pentagonu. Další významnou památkou je Palác Cotroceni, bývalé královské sídlo, dnes sídlo rumunského prezidenta. Milovníci umění by si neměli nechat ujít Národní muzeum umění Rumunska, které ukrývá bohatou sbírku rumunského a evropského umění.

Bukurešť je také domovem mnoha krásných parků a zahrad, které nabízejí klidnou oázu klidu uprostřed rušného města. Za zmínku stojí park Herăstrău s jeho malebným jezerem a park Cișmigiu, který je oblíbeným místem odpočinku místních obyvatel.

Z Bukurešti se snadno dostanete k dalším rumunským památkám, jako jsou například hrady v Transylvánii, kláštery v Moldávii nebo delta Dunaje. Bukurešť je tak ideálním výchozím bodem pro poznávání krás Rumunska.

rumunsko památky

Středověká města Transylvánie

Transylvánie, historický region v srdci Rumunska, je proslulá svými zachovalými středověkými městy, která jako by vypadla z pohádky. Tato města, založená převážně německými osadníky, známými jako Sedmihradské Sasy, se pyšní impozantními hradbami, gotickými kostely a malebnými náměstími. Procházka jejich uličkami je jako cesta časem do období rytířů a řemeslníků.

Mezi nejznámější středověká města Transylvánie patří Sighisoara, zapsaná na seznamu UNESCO, s ikonickou Hodinovou věží a dochovaným opevněním. Nenechte si ujít ani Brašov s Černým kostelem, největším gotickým kostelem v jihovýchodní Evropě, a lanovkou na horu Tâmpa s úchvatným výhledem. Sibiu, Evropské hlavní město kultury v roce 2007, okouzlí svými barokními budovami a Muzeem Brukenthalova s cennými uměleckými díly. Cluj-Napoca, dynamické univerzitní město, skrývá gotickou katedrálu svatého Michala a palác Bánffyů s bohatou historií.

Při návštěvě těchto historických klenotů se ponoříte do fascinující minulosti Transylvánie a objevíte jedinečnou směsici kultur a architektonických stylů.

Drákulovy památky

Rumunsko je zemí s bohatou historií a kulturou, která se odráží v jeho mnoha památkách. Mezi nejznámější patří ty, které jsou spojovány s legendou o Drákulovi, knížeti Valašska, který se proslavil svou krutostí. Ačkoliv historická postava Vlada III. Drákuly, který byl inspirací pro literární postavu Drákuly Brama Stokera, s mnoha místy spojovanými s Drákulou ve skutečnosti nijak nesouvisí, turistický ruch si tato místa oblíbil.

Jedním z nejnavštěvovanějších míst je hrad Bran, který se nachází v Karpatech. Hrad, který se tyčí na skalnatém kopci, je impozantní stavbou s dlouhou historií. Ačkoliv je hrad Bran často označován jako Drákulův hrad, ve skutečnosti s ním Vlad III. Drákula neměl nic společného. Pouze se spekuluje, že zde mohl být na krátkou dobu vězněn.

Dalším místem spjatým s legendou o Drákulovi je hrad Poenari, který se nachází v blízkosti města Târgoviște. Tento hrad, který nechal postavit Vlad III. Drákula, byl kdysi impozantní pevností. Dnes z něj zbyly jen ruiny, které ale stále stojí za návštěvu. Z hradu, který se nachází na vrcholu hory, je nádherný výhled do okolí.

Kromě hradů je s Drákulou spojováno i město Sighisoara, kde se Vlad III. Drákula narodil. V Sighisoaře se nachází několik památek, které připomínají jeho život, například dům, kde se narodil.

Ať už je spojitost Drákuly s těmito místy jakákoliv, faktem je, že turistický ruch je s Drákulou neodmyslitelně spjat. Rumunsko se snaží z legendy o Drákulovi těžit a přilákat tak do země více turistů.

rumunsko památky

Kláštery v Moldávii

Moldávie, oblast na severovýchodě Rumunska, je proslulá svými nádhernými kláštery s malovanými freskami. Tyto architektonické skvosty, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, představují vrchol byzantského umění a spirituality. Jejich stěny zdobí biblické výjevy a postavy svatých, které jako by ožívaly v záři barev. Mezi nejznámější moldavské kláštery patří Voroneț, přezdívaný "Sixtinská kaple východu" pro své úchvatné fresky, a Sucevița, jehož dominantou je freska "Žebřík ctností". Klášter Moldovița zaujme modrou barvou fresek a klášter Humor s vyobrazením "Obléhání Konstantinopole" připomíná hrdinství minulosti. Tyto svatyně, zasazené do malebné krajiny, lákají poutníky i milovníky umění z celého světa. Návštěva moldavských klášterů je nezapomenutelným zážitkem, který propojuje historii, umění a spiritualitu.

Dřevěné kostely Maramureș

Maramureš, malebný region v severním Rumunsku, se pyšní unikátním dědictvím – dřevěnými kostely. Tyto architektonické skvosty, postavené mezi 17. a 19. stoletím, jsou důkazem mistrovství místních řemeslníků a představují fascinující spojení náboženské tradice a lidové architektury.

Charakteristickým rysem maramurešských dřevěných kostelů jsou vysoké štíhlé věže, které se tyčí k nebi a symbolizují touhu po božím požehnání. Interiéry kostelů zdobí bohaté nástěnné malby s biblickými motivy, které vyprávějí příběhy svatých a učí o křesťanské víře. Každý kostel je jedinečný a odráží specifika dané vesnice a období, ve kterém byl postaven.

Osm z těchto výjimečných staveb je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO, což svědčí o jejich kulturním a historickém významu. Návštěva maramurešských dřevěných kostelů je nezapřimitelným zážitkem, který vám umožní nahlédnout do bohaté historie a kultury Rumunska.

Římské památky

Rumunsko se může pochlubit bohatou historií a kulturou, což se odráží i v jeho památkách. Zvláštní místo mezi nimi zaujímají ty, které pocházejí z období římské nadvlády. Římané zanechali v Rumunsku nesmazatelnou stopu, a to nejen v podobě jazyka, ale i architektonických skvostů.

Jedním z nejvýznamnějších římských dědictví v Rumunsku je bezesporu Drobeta-Turnu Severin. Toto starobylé město, založené císařem Trajánem, se pyšní pozůstatky Trajánova mostu, impozantní stavby, která kdysi spojovala oba břehy Dunaje. Návštěvníci zde mohou obdivovat i ruiny římské pevnosti a amfiteátru, které jim umožňují nahlédnout do každodenního života v římské provincii Dácie.

rumunsko památky

Dalším klenotem římské architektury je Ulpia Traiana Sarmizegetusa, kdysi hlavní město římské Dácie. Zde se nachází rozsáhlé archeologické naleziště s pozůstatky fóra, chrámů a obytných budov. Návštěvníci se zde mohou projít po starobylých dlažebních kamenech a vdechnout atmosféru dávné římské říše.

Kromě těchto dvou významných lokalit se v Rumunsku nachází i řada dalších římských památek, jako jsou například pevnosti v Alba Iulia a Porolissum, nebo ruiny římských lázní v Geoagiu Băi. Tyto památky nám připomínají славnou minulost Rumunska a jeho úzké vazby na římskou civilizaci.

Tradiční vesnice

Rumunsko se pyšní nejen úchvatnými horami a malebnými městy, ale také okouzlujícími vesnicemi, které si uchovaly tradiční ráz. Tyto vesnice, často zasazené do malebné krajiny, nabízejí pohled do minulosti a představují bohaté kulturní dědictví země. Dřevěné domy s vyřezávanými verandami a barevnými okenicemi, zdobené brány a kamenné zídky lemující úzké uličky vytvářejí atmosféru klidu a pohody. Život v těchto vesnicích se často odvíjí v souladu s přírodou a staletými tradicemi. Místní obyvatelé se věnují zemědělství, chovu dobytka a řemeslům, jejichž umění se dědí z generace na generaci. Návštěvníci se zde mohou seznámit s tradičními řemesly, jako je tkaní, hrnčířství nebo výroba dřevěných předmětů. Ochutnat mohou také místní speciality, připravované podle starých receptur z čerstvých surovin. Mezi nejznámější a nejzachovalejší tradiční vesnice v Rumunsku patří například Biertan s opevněným kostelem, zapsaným na seznamu UNESCO, nebo Viscri s nádherně zachovalou saskou architekturou. Návštěva těchto vesnic je jako cesta časem a nabízí autentický zážitek z rumunské kultury a historie.

Festivaly a kulturní akce

Rumunsko není jen zemí úchvatných hradů a malebných vesniček. Je to také země s bohatou kulturou a tradicemi, které se nejlépe projeví během mnoha festivalů a kulturních akcí konaných po celý rok. Ať už vás zajímá hudba, film, divadlo nebo tradiční řemesla, v Rumunsku si zaručeně přijdete na své.

Milovníci hudby by si neměli nechat ujít festival George Enescu v Bukurešti, jeden z nejprestižnějších festivalů klasické hudby na světě. Pro fanoušky folklóru je tu pak festival Hora de la Prislop, kde se můžete ponořit do tradiční rumunské hudby a tanců. Filmoví nadšenci ocení Mezinárodní filmový festival Transilvania v Kluži, který představuje výběr nejlepších nezávislých filmů z celého světa.

rumunsko památky

Kromě velkých festivalů se v Rumunsku koná i nespočet menších akcí, které vám umožní poznat místní kulturu a tradice zblízka. Navštivte například festival Sighişoara Medieval Festival, kde se vrátíte v čase a zažijete atmosféru středověku, nebo festival keramiky v Horezu, kde si můžete prohlédnout a zakoupit krásné keramické výrobky.

Ať už se rozhodnete navštívit Rumunsko v kteroukoli roční dobu, nenechte si ujít příležitost zažít některý z mnoha festivalů a kulturních akcí. Budete překvapeni, jak živá a pestrá rumunská kultura je.

Rumunská kuchyně

Rumunská kuchyně je stejně rozmanitá a fascinující jako samotná země. Její kořeny sahají hluboko do historie, prolínají se vlivy římskými, tureckými, řeckými a slovanskými, a vytváří tak jedinečnou paletu chutí a vůní. Při cestování za památkami v Rumunsku, jako je majestátní hrad Peleș nebo tajemný hrad Bran, by byl hřích neochutnat tradiční pokrmy. Mezi ty nejznámější patří mititei, voňavé mleté masové rohlíčky grilované na dřevěném uhlí, nebo sarmale, zelné listy plněné mletým masem a rýží, dušené v rajčatové omáčce.

Zapomenout nesmíme ani na ciorbu, vydatnou polévku, která se v Rumunsku podává téměř ke všemu. Ať už z hovězího masa, zeleniny nebo drůbeže, ciorba vás zaručeně zahřeje a dodá energii na další objevování rumunských krás. Sladkou tečkou na závěr pak může být papanași, nadýchané koblihy s domácím sýrem a sladkou smetanou, nebo tradiční koláč cozonac s bohatou náplní z ořechů a maku. Rumunská kuchyně je zkrátka zážitkem pro všechny smysly a skvěle doplňuje atmosféru historických památek a malebných zákoutí této okouzlující země.

Tipy na ubytování

Rumunsko, země plná historie a krásných památek, nabízí širokou škálu ubytování pro každý rozpočet. Ať už hledáte luxusní hotel, útulný penzion nebo kemp v přírodě, v Rumunsku si vybere každý.

V okolí populárních památek, jako je Draculův hrad v Transylvánii nebo malebná vesnička Sighisoara, najdete mnoho hotelů a penzionů. Tyto ubytovací kapacity často nabízejí tradiční rumunskou atmosféru a kuchyni. Pro ty, kteří hledají ubytování s nádechem historie, jsou tu i hrady a zámky přeměněné na luxusní hotely.

Pokud preferujete klidnější prostředí, zkuste ubytování v penzionech v rumunských Karpatech. Mnoho z nich nabízí nádherné výhledy na hory a možnost turistiky nebo cyklistiky v panenské přírodě. Pro dobrodružnější povahy je tu možnost kempování v národních parcích, kde si užijete klid a krásu rumunské přírody naplno.

rumunsko památky

Při výběru ubytování nezapomeňte zohlednit vaše priority a rozpočet. Ceny se liší v závislosti na lokalitě, typu ubytování a sezóně. Doporučujeme rezervovat ubytování předem, zvláště pokud cestujete v hlavní sezóně.

Doprava po Rumunsku

Rumunsko se pyšní bohatou historií a kulturou, což se odráží v hojném počtu památek rozesetých po celé zemi. Abyste si užili co nejvíce z krás Rumunska, je důležité zvolit si vhodný způsob dopravy. Prozkoumávání malebných vesniček, majestátních hradů a klášterů, jako je například Corvinův hrad nebo klášter Horezu, bude snazší s dobře naplánovanou cestou.

Pokud preferujete svobodu a flexibilitu, pronájem auta je skvělou volbou. Rumunské silnice se v posledních letech výrazně zlepšily, i když na venkově se stále můžete setkat s horší kvalitou. Nezapomeňte na dálniční známku, kterou lze zakoupit na hranicích nebo online.

Pro ty, kteří dávají přednost pohodlnější variantě, je k dispozici autobusová doprava. Autobusy spojují všechna větší města a turistické destinace. Jízdenky jsou cenově dostupné a autobusy jsou obecně pohodlné.

Vlaková doprava je další možností, jak se dopravit po Rumunsku. Vlaky jsou sice pomalejší než autobusy, ale nabízejí malebné výhledy na krajinu. Pro delší vzdálenosti je vhodné zvážit noční vlaky s lůžkovými vozy.

V rámci měst jezdí autobusy, trolejbusy a tramvaje. V Bukurešti je k dispozici i metro. Jízdenky na MHD jsou levné a dají se zakoupit v automatech nebo u řidiče.

Při plánování dopravy po Rumunsku nezapomeňte zohlednit roční období a povětrnostní podmínky. V zimních měsících mohou být silnice nesjízdné kvůli sněhu a ledu.

Publikováno: 06. 07. 2024

Kategorie: cestování

Autor: RomanSkop

Tagy: rumunsko památky | památky v rumunsku