Veselý Kopec

Veselý Kopec • Putování malebnou krajinou

Při návštěvě Veselého Kopce si návštěvník vybaví obrázky Josefa Lady plné klidu, rovnováhy, uspořádanosti a harmonie. Skanzen se nachází na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů. Nejednoho malíře okouzlilo střetnutí harmonické, nepoškozené krajiny s chudou oblastí hor plnou kopců a kamení.


Místní kraj poskytl ideální místo pro výstavbu skanzenu. Odpovídala jejich představám o životě na venkově. Z původních domků stojících na Veselém Kopci se dochovala chaloupka bezzemka - příbytek nejchudší vrstvy. Ostatní stavby byly převezeny z okolních vesnic. V současné době tvoří skanzen téměř třicet objektů.

Na počátku historie muzea stálo několik nadšených dobrovolníků. Dílo se zdařilo, dnes můžete poznat život a práci drobných rolníků 19. a 20. stol.


Do souboru lidových staveb Vysočina patří nejen objekty na Veselém Kopci. Ochraňuje pod svými křídly také památky lidového stavitelství ve Svobodných Hamrech a enklávu domků hlineckých řemeslníků, nazývanou „Betlém“.

Návštěvníky na Veselém Kopci a okolí čeká opravdu nevšední zážitek, který vás donutí na chvíli zpomalit.

Online Travel Solutions © Poděkování